Waaghalsjes hebben akkoord het ingediende plan “Verantwoord sporten voor de Jeugd”

Plan van Aanpak opstarten aangepaste clublessen_i.v.m. Corona
29-04-2020

Aanleiding

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht, weliswaar onder strikte voorwaarden. Bijvoorbeeld; Sporten voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar mag , echter met 1,5 meter afstand ertussen.

Uiteraard zijn we hier als Ponyclub blij mee! Het is een eerste stap op de weg terug naar het “gewone sporten”. Voor alle duidelijkheid: het gaat alleen om BUITEN sporten, lessen in de binnenbak of samenkomen in de kantine is niet toegestaan. Het binnen complex blijft afgesloten.

Om alles in goede banen te leiden, heeft de regering de coördinatie van het opstarten bij de gemeenten neergelegd, zij hebben het Protocol verantwoord sporten met ons gedeeld. Dit protocol is opgesteld door NOC*NSF (de sportbonden) en Vereniging Sport en Gemeenten. De inhoud van het protocol is bovendien afgestemd met het ministerie van VWS én het RIVM.

Door het uitschrijven van onze aanpak voor ‘verantwoord sporten’ zal de gemeente besluiten of we voldoende maatregelen hebben getroffen om te starten met de clublessen.

In de document staan de maatregels vanuit het protocol, toegespitst op onze sport. Maatregels die niet voor ons van toepassing zijn, zijn weggelaten.

Standaard Corona maatregels voor iedereen

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,

hoesten, benauwdheid of koorts;

 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer

laten sporten en naar buiten;

 • Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus

(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt

worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw

huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;

Deze maatregels / RIVM richtlijnen zijn regelmatig gedeeld met onze leden, vrijwilligers, ouders en instructie via mail en de website.

  Maatregels gericht aan het bestuur / de vereniging

 • Zorg voor een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie, leden, ouders en voor de gemeente;

Zorg dat ten allen tijde dat EHBO materialen beschikbaar zijn en deze niet achter

slot en grendel zitten;

 • Stel ook corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is
 • Neem de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht;
 • Instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige

manier sportaanbod kunnen uitvoeren;

 • Communiceer de regels van je locatie met je instructie, de leden en hun ouders via de

eigen communicatiemiddelen. En plaats ze zichtbaar aanwezig zijn op de

accommodatie;

 • Instrueer trainers/instructeurs/leden en ouders dat ook zij iemand bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag;
 • Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor je trainers/instructeurs;
 • Hang de hygiëneregels op bij de ingang van de accommodatie én zichtbaar binnen de accommodatie;
 • Zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar

zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de

1,5 meter onderlinge afstand in acht;

 • Zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en

sporters de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;

 • Houd de kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes vooralsnog gesloten.
 • Zorg dat de sportmaterialen op in de buitenbak beschikbaar zijn voor de instructie en sporters
 • Het toilet is afgesloten.
 • Zorg voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor

materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);

 • Stem met de (mede)gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op

moet worden uitgevoerd.

Alle bovenstaande maatregelen vanuit het protocol verantwoord sporten worden vanuit het bestuur uitgevoerd / opgepakt.

 

Instructie voor onze instructie

 • Kom met eigen vervoer naar de club
 • Bereid je training goed voor zodat we onderling 1,5 meter afstand houden
 • Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is

op geen enkel moment toegestaan;

 • Maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18

jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;

 • Ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten

hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);

 • Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen

schudden;

 • Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer

dat niet gebeurt;

 • Weet wie er aanwezig zijn bij de les, zowel leden als niet-leden, ouders of begeleiding.
 • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • De kinderen moeten na afloop van de les direct vertrekken;
 • Zorg dat er geen ouders / begeleiders zijn bij de les, tenzij dat dat in specifieke

gevallen noodzakelijk is (denk aan de veiligheid);

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten,

benauwdheid of koorts / Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;

Onze vereniging heeft 3 instructeurs die ieder geïnformeerd zijn over de nodige maatregels.
Het bestuur heeft een aangepast lesindeling opgesteld. Er zijn maximaal 8 ruiters in de les (buitenbak van 85X45) en die zijn ingedeeld op leeftijd, t/m 12 en 13 t/m 18 jaar. Er zijn 2 lessen op een avond (maandag t/m donderdag) Voor de aanvang van de les kom je binnen via ingang A en je vertrekt via uitgang B, pas als de ruiters van de eerste les achterom naar huis vertrekken, komen de ruiters van de tweede les de rijbaan binnen. Zo voorkomen we drukte / knelpunten.

Aanvullende maatregels voor Leden

 • Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden naar de club;
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • Zorg dat je thuis al naar het toilet bent geweest;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de les naar de manege en
 • wacht voor de start op de daarvoor aangewezen plek of blijf bij de trailer;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van het bestuur, je instructie of het Corona aanspreekpunt;
 • Leden houden 1,5 meter afstand tot elkaar en alle andere personen
 • (behalve personen uit eigen huishouden);
 • Neem zelf wat te drinken mee;
 • Verlaat direct na de les via de uitgang achterin de rijbaan de bak en vervolgens het complex.

Deze maatregels worden gemaild naar onze leden….

 

Aanvullende informatie voor de Gemeente Nijkerk

Ponyclub de Waaghalsjes beschikt over een groot complex voor rijdende leden met eigen paarden (we zijn géén manege) We delen het complex wel met een rijvereniging voor Paarden / volwassen ruiters, zij hebben uiteraard geen lessen of activiteiten gepland. De leden komen vanuit de nabije omgeving te paard over de weg of met de trailer. We beschikken over een groot parkeerterrein (tot 75 auto’s) die we splitsen voor de ruiters uit les en 1 en les 2. (Er zijn maandag t/m vrijdag 2 lessen met maximaal 8 leden per les) We hebben twee ingangen / uitgangen in onze buitenrijbaan zodat de ruiters die komen en gaan elkaar niet kruisen, pas als alle ruiters de rijbaan verlaten hebben, komt de volgende les binnen. Doorgaans heb je op een paard al 1,5 meter afstand van elkaar uit veiligheid. Maar met maximaal 8 ruiters in een rijbaan van 85X45 kom je bij lange na niet binnen 1,5 van elkaar. Onze instructie heeft geen fysiek contact met de ruiters en staat sowieso niet binnen de 1,5 meter.

Ieder ruiter heeft een eigen paard en harnachement. Er zijn geen gezamenlijk sport attributen. Er zijn hindernissen beschikbaar buiten, die alleen door de instructie worden aangeraakt (verhogen / verlagen) Voor het opruimen van de mest gebruiken we gezamenlijk de kruiwagens en scheppen, hier zetten we dan ook latex handschoenen bij. De buitenkraan is open, hier zetten we een emmer, desinfecterende zeep, papieren tissues en een prullenbak bij. De EHBO benodigdheden staan onder het afdak (serre) van de kantine. We vragen ouders de leden alleen af te zetten en dan het terrein te verlaten. Wanneer nodig (veiligheid) kunnen zij als helper worden aangewezen (mest ruimen) en zo toezicht houden.

 

Acties / stappen

 

Wat Wie wanneer
Overleg ponyclub bestuur over versoepeling regelgeving m.b.t. sporten voor de jeugd    
Voorleggen wens tot starten met de clublessen bij collega besturen (eigenaar complex)    
Overleg instructie, mening / wensen. Instructies protocol delen.    
Vragen beantwoorden Gemeente Nijkerk Mona 28-04
Plan delen Gemeente Nijkerk Mona 29-04
Uitvoeren maatregelen zoals vermeld in het Protocol verantwoord Sporten.    
Bij Akkoord leden mailen/informeren, per mail Secretaris In afwachting reactie Gemeente Nijkerk
Voorbereidingen treffen terrein, P1 / P2, informatieborden, EHBO toegankelijk, desinfecterende zeep en handschoenen plaatsen. Bestuur  
1 contactpersoon benoemen (Corona) voor op locatie, voor leden, ouders en de Gemeente Mona Per 01-05
Aanvang van de lessen na de meivakantie Instructie en Leden Per 11-05 (wens)
     
     

 

Contactgegevens

 

Voor vragen vanuit de gemeente, ouders, leden en instructie;

Mona Ignacia
Voorzitter PC. De Waaghalsjes
secretaris@dewaaghalsjes.nl
06-13933443