CORONAVIRUS EN PAARDENSPORT_UPDATE

Voor de komende 3 weken!

Maandagavond 28 september kondigden premier Rutte en minister De Jonge nieuwe maatregelen aan die per 29 september 18.00 uur voor minimaal 3 weken gelden. Welke maatregelen zijn van toepassing voor de paardensport? Let op er kunnen regionale verschillen zijn. Kijk voor actuele informatie op de website van de gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

Voor de landelijke maatregelen kijk op de website van de rijksoverheid.

Samengevat gelden de volgende maatregelen voor de komende drie weken in de paardensport:

  1. We kunnen blijven paardrijden: lessen, trainingen en wedstrijden mogen doorgaan;
  2. Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is voor een normaal verloop van de sportbeoefening (zoals bijvoorbeeld bij voltige) mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten, dit geldt ook voor begeleiding tijdens het op- en afzadelen;
  3. Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd;
  4. Na afloop van de les, training of wedstrijd geldt de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen voor iedereen vanaf 13 jaar;
  5. Ruiters moeten de sportaccommodatie verlaten zodra zij klaar zijn met hun les, training en/of wedstrijd;
  6. Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen en wedstrijden;
  7. Uitzondering hierop is dat bij wedstrijden alleen noodzakelijke begeleiding aanwezig mag zijn zoals een chauffeur, groom of voorlezer;
  8. Wij adviseren om wedstrijden en lessen zo veel mogelijk buiten te laten plaatsvinden, indien mogelijk en verantwoord;
  9. Sportkantines en horeca op sportaccommodaties gaan tijdelijk dicht. Let op: de horeca bij commerciële/ondernemende sportaanbieders kan in een grijs gebied vallen, zoals restaurants met een diffuse functie. Bijvoorbeeld deels voor een kinder- of pannenkoekenboerderij, deels voor een manege. Stem in dat geval af met de Veiligheidsregio of Gemeente wat toch mogelijk is.

Lees hier de nadere toelichting op bovenstaande maatregelen

Blijf veilig en houd rekening met elkaar!
Hopelijk kunnen we zo blijven genieten van onze sport…