Club Informatie

Club Informatie
Alle informatie over onze vereniging

* inclusief lidmaatschap van de KNHS

• Bij de berekening van de contributie wordt uitgegaan van de inschrijfdatum.
• Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
• Als je je na 1 januari aanmeldt, betaal je dus een deel van het jaarbedrag.
• KNHS-abonnement PaardenSport wordt slechts eenmaal per adres in rekening gebracht.