aan alle ouders: Belangrijke wijziging m.b.t. De Grote Clubactie!

Beste Waaghalsjes ouders en verzorgers,

Vrijdag 14 september start De Grote Clubactie weer,  een fantastisch initiatief voor de clubkas met een flink aantal prijzen voor de lotenhouders.Dat betekent dat uw kind(eren) vanaf deze datum weer volop loten kan/kunnen verkopen

BELANGRIJK – Er is wel iets veranderd met betrekking tot deze clubactie;
In het verleden was de clubcontributie € 30,- hoger dan de huidige contributie, echter dit kwam direct te vervallen wanneer leden 10 loten verkochten van de toenmalige actie. Deze regel hebben we een aantal jaar geleden losgelaten omdat we dachten veel meer te bereiken als we er gewoonweg samen de schouders onder zetten.

In onze jaarlijkse ledenvergadering is de Grote Clubactie door ouders op de agenda gezet. Want het stimuleren van de lotenverkoop koste vooral het bestuur en vrijwilligers héél veel energie en het resultaat hangt af van slechts een paar fanatieke Waaghalsjes (toppers!)

Daarom is deze ALV (d.m.v. een stemming) het besluit genomen om de oude regeling weer van kracht te laten zijn. Ieder actief lid ontvangt het bekende lotenboekje van de Grote clubactie. We gaan er vanuit dan iedereen 10 loten kan verkopen onder buren, vrienden en familie, eigenlijk zoals het voorheen ook was.

Wanneer we geen lotenboekje retour ontvangen gaan we er vanuit dat uw zoon of dochter niet meedoet aan de Grote Clubactie (wat ook prima is!) waardoor we met de contributie van 2019 een aanvullende rekening sturen met € 30,- of het bedrag dat gelijk is aan het aantal ontbrekende loten. Bij het inleveren van een lotenboekje met 10 verkochte loten of meer, zal de contributie natuurlijk ongewijzigd blijven!

Als u hierover vragen heeft,  neem vooral contact op.

Met vriendelijke groet,
Bestuur P.C. de Waaghalsjes