28 Oktober Presentatie Renovatie

renovation-company
Beste Waaghalsjes en ouders van Waaghalsjes,

Graag willen we jullie op dinsdag 28 oktober om 19:45 uur uitnodigen in de kantine van de manege Hogebrink voor een presentatie van:

de renovatie en vernieuwing van het complex manege de Hogenbrink

Op deze avond zal de presentatie gegeven worden door de Stichting in het bijzijn van de besturen van PC de Waaghalsjes en LR de Laak.

In de afgelopen weken hebben we al een tipje van de sluier opgelicht, maar op deze avond willen we jullie graag het complete plan presenteren. Ook willen wij met jullie delen binnen welke ambitieuze termijn wij ons ten doel hebben gesteld dit alles te realiseren.

Dit alles willen en kunnen wij niet zonder jullie aanwezigheid!

Bestuur PC de Waaghalsjes